ילדים היודעים מהי מהות החיים

כשעושים בדק בית, מעלים שאלות על ה"מטרה". היום נשאל מהי מטרת החינוך. כיצד להכין ילד לחיים, כך שיחיה לא כחיה שרוצה לשרוד, אלא שידע איך להנות מהחיים.

כיצד לתת כלים לילדינו לחיות את החיים בצורה טובה ואיכותית כמאושרים, ללא לחצים, כמו שינת תינוקות, זוהי השאלה.

עלינו להכין את הילדים לכל מאורעות החיים, על הילדים לדעת מהם החיים, כיצד להסתדר, איך להינצל מצרות ואיך להצליח.

עלינו לגדל ילדים היודעים מהי מהות החיים, וכיצד לסדר אותם כך שיהי לו טוב ולאחרים טוב ממנו. ללא קשר למהות החיים ומטרתם, לא ניתן להביא ידיעות שיקנו לילד בטחון, וכיוון נכון. אלא, הכל ילך אחר אופנות ופרדיגמות חולפות, והתוצאות לא תהיינה בטוחות ואף לא טובות.

ניתן ללמוד מהי מהות החיים, כיצד בנויה המציאות ואנו חלקים ממנה, מהם יחסי הגומלין בין כל פרט לפרט, ומהם החוקים הפועלים בטבע. האדם לומד מהם הדחפים המניעים אותו, על ידי מה הוא מונע ואיך עליו להגיב לכל דבר ועניין.

התגובות סגורות