מאמר ה׳ – פיקוח תקשורתי

במאמרו של יורם פרי מוצגים שני סוגי פיקוח עיקריים:
פיקוח אינסטרומנטלי- בפיקוח זה התקשורת מקבלת על עצמה את ההנחות הבסיסיות של המוסד הפוליטי, הצבאי והביטחוני. הביקורת של התקשורת היא על איך מתקיים המאבק ולא על עצם מהות המאבק. הביקורת היא פנימית כלומר מתוך האירועים עצמם על עצמם והביקורת נועדה לשפר את תוצאת האירוע ולהציע דרכים אחרות לניהול המשבר.

פיקוח מהותי- בפיקוח זה התקשורת אינה מקבלת מלכתחילה את הנחות היסוד של המוסד הצבאי-פוליטי-ביטחוני, הביקורת התקשורתית היא מחוץ לאירועים. מדובר בביקורת מהותית על עצם האירוע ועל הדרך שבה האירוע מתקיים.

במאמר ״הביקורת הציבורית על התקשורת במלחמת לבנון השנייה״ אפשר לזהות מאפיינים של פיקוח אינסטרומנטלי. המאמר של פרופ׳ ״גבי וימן״ עוסק בהתנהלות במהלך מלחמת לבנון השנייה ומעיד על סדקים בדגם המגויס. בתוך מאמרו של ״גבי וימן״ מסבירים למה יש סדקים בדגם המגויס של התקשורת במהלך המלחמה, מה הבעיות שקרו במלחמה, מה היו הסיבות לבעיות ומה ניתן לתקן וללמוד מהמלחמה. הטקסט עוסק בבעיות שצצו בזמן המלחמה ואף מדבר על כיצד יכלו לפעול בצורה אחרת, דבר שמאופיין לדגם הפיקוח האינסטרומנטלי. ולכן אפשר להסיק מהטקסט שהוא תואם את דגם הפיקוח האינסטרומנטלי.
בחלק הראשון של המאמר פרי בוחן את התמורות שחלו בין ממסד התקשורת לממסד הצבאי והוא מונה מספר סיבות:

1. פתיחות הצבא: במהלך האינתיפדה השנייה, לא נפסקו פרסומי מאמרים ביקורתיים על הצבא ושידורי תוכניות בעלות אופי ביקורתי על הצבא ועל העיניינים הצבאיים. כאשר כמות הפיגועים פחתה גברו הפרסומים שביקרו את אופן פעולת הצבא את הנעשה בשטחים וההחלטות הצבאיות ובנוסף הועברה ביקורת על פעולותיהן של היחידות הצבאיות. באופן כללי החל משנות ה-2000 התקשורת החלה להגיב בביקורתיות לגבי פעולות צה׳׳ל וכוחות הביטחון.

2. ריבוי ערוצים: התרחבות השדה התקשורתי עם ריבוי הערוצים וגיוונם, הפך את התקשורת לעסק המונע משיקולי רווחיות. דעה נוספת היא שלקראת סוף המאה ה-20 גדלה השפעת התקשורת , בשל יכולתה להשתחרר מהאילוצים שכבלו את חופש פעולתה (למשל בהיחלשות מעמדה של הצנזורה הצבאית) ואימוץ גישה ביקורתית בהרבה כלפי הממסד הביטחוני. כל הגורמים הללו הביאו לשינוי בדפוסי הפעולה של התקשורת והתרבות המקצועית שלה ואפשרו לה להעביר ביקורת על מערכת הביטחון.

3. גלובליזציה: הטלוויזיה הישראלית החלה להיות מושפעת מתרבויות אחרות ומהמנהגים שלהם. התכנים ששודרו החלו להיות מושפעים באותה מידה, במהלך תוכנית פנו לציבור בשידור חי על מנת לשאול לדעתו, כהשפעה מפורמטים טלוויזיונים אחרים בעולם.

 

התגובות סגורות