נס החנוכה

ודאי בדמיון של כל אחד ואחת מאתנו עולה תמונה שונה וייחודית כנגד המילה "נס". כולנו מייחלים לנסים בחיינו ומתפללים להופעתם במודע ושלא במודע. עבור אחד נס הוא לזכות בסכום נכבד של כסף בהגרלת הלוטו והנס של האחר הוא להיות בריא וחזק. כל אחד לפי חסרונו ומצבו הנוכחי בחיים.

אך יש נס אחד שהוא נצרך ומשותף לכולנו. מהו אותו נס מיוחל וכיצד נוכל להביא להתרחשותו בחיינו באופן אקטיבי?

ניסים לאבותינו

האבות שלנו, אותם מזכירים בשירים ובסיפור של חג החנוכה, מסמלים את השורשים המשותפים שלנו. כולנו באנו ממקור אחד אשר אליו נשוב. אחרי הכל, אנחנו חיים יחד בכדור אחד, וכולנו רוצים אהבה. סך הכל די דומים ויכולים להבין זה את זו. אם לרגע נפסיק להיות קטנוניים נוכל לראות שאנו מאוחדים ברצון שלנו להיות באמת מאושרים. ומה זה אושר אם לא אהבה?

לאבותינו קרה נס. הם הכירו וידעו כי בפנימיות שלנו, בנשמות שלנו, אנחנו מאוחדים. עמוק בתוך הלב אנחנו יודעים זאת ומחוברים יחד לתודעה הקולקטיבית אשר משותפת לכולנו. הרשת שקושרת אותנו בשדה אחד היא זו שמנהלת את חיינו וקובעת מה נרגיש ומה נרצה ואפילו מה נחשוב. אם אדם מעוניין להשפיע על חייו לטובה ולהיות באמת שמח ומלא באהבה, עליו לדעת דבר אחד. כיצד להיות מקושר נכון עם יתר בני האדם. אמנות הקשר בינינו הופכת להיות התחום הרלוונטי ביותר בחיינו בעידן הנוכחי ומי שלא ישדרג את עצמו בנושא ימצא עצמו דחוק לפינה.

נס החיבור

הנס האמתי הוא לראות ולהרגיש שאנחנו תלויים זה בזה ומחוברים זה לזה בלב ובנפש. לחיות במודעות הזאת ולהתחשב בעובדה זו בכל צעד ושעל בחיינו. אם נרגיש שאנחנו כתאים בגוף אחד, ושעלינו לתפקד בהרמוניה במערכת הכללית שלנו, נוכל להיות בטוחים שצפוי לכולנו עתיד מזהיר ומלא ניסים ונפלאות.

להתפלל ביחד בבית המקדש

בית המקדש גם הוא, כמו כל סמלי החג, מסמל מצב פנימי בתוך האדם אשר מתגלה במהלך הדרך הרוחנית שלו לאהבת הזולת. להתפלל יחד בבית המקדש, הכוונה, להתאחד ברצון משותף שהחיבור בינינו יתגלה ויוביל אותנו בכל מעשה, מחשבה ורצון בחיים שלנו וכך נזכה להרמוניה עם רשת הקשר שמחברת ועוטפת אותנו. כאשר החיבור יונח ככתר על ראשנו ויהיה הערך שיוביל אותנו, יובטח לנו אושר אמתי והרגשה נצחית של אור ושמחה בלב המשותף של כולנו.

התגובות סגורות